• Reklamasjon og garanti

Hvis du oppdager en feil eller mangel på et produkt kan du sende produktet inn til service.

Produkter har to eller fem års garanti/reklamasjon (avhengig av produktet).

Ta kontakt med oss omgående på : reklamasjon@jafi.no  eller ring oss på 70 23 84 00