• Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser for JAFI AS - www.jafi.no (sist endret: 23.03.2022)
 
 1. Generelt
  Salgsbetingelsene (som man godkjenner ved opprettelse av konto eller kjøp av varer også benemnt som kjøpsbetingelser) gjelder for salg av varer og tjenester på jafi.no til forbrukere.

  Selger er: JAFI AS (Orgnr: 913 681 231), Smibakken 3, 6018 Ålesund, Norway
  Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg (og tilsvarende benyttes betegnelser som din eller ditt).

  På Jafi.no kan du kjøpe varer og tjenester direkte av JAFI AS. For å utføre kjøp på Jafi.no må du akseptere vilkårene i denne avtalen, og følge disse i sin helhet. 

  Salgsbetingelsene vil sammen med din bestilling og bestillingsbekreftelse, utgjøre et samlet avtalegrunnlag for kjøpet.

  Salgsbetingelsene og annen informasjon på jafi.no er bare tilgjengelig på norsk.

  Jafi.no:
  * Leverer kun til Fastlands-Norge. 
  * Vil ta betalt for varer med mva.
  * Alle varer kan brukes i Norge.

  Er du under 18 år må du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

  Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

  Du finner disse lovene på https://lovdata.no/ .

  Dersom du kontakter Jafi.no via e-post lagres din e-post henvendelse og kontaktinformasjon hos oss, kontakter du jafi.no via telefon lagres ditt telefonnummer hos oss. Denne informasjonen er nødvendig for å kunne gjennomføre din henvendelse og for å kunne kontakte deg hvis det skulle være behov for oppfølging.

  Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og tekstmelding til mobiltelefon (SMS/MMS).    

  Opplysninger samlet inn for å inngå og oppfylle avtalen: Ved kjøp av varer fra oss registrer vi blant annet navn, telefonnummer, epost, adresse og eventuell betalingsinformasjon, hvilken type vare(r) eller tjeneste(r) du har kjøpt, når du kjøpte og eventuell utleveringsinformasjon.

  Vår administrasjon og oppfølging av salget: Ved kjøp, bestilling eller reservasjon av produkter vil vi også benytte dine personopplysninger for å følge opp salget internt i vår organisasjon. Vi anser at vår interesse til å utføre behandlingen er større enn ulempen som behandlingen eventuelt har for deg.

  Etablering av brukerkonto: Vi vil i kjøpsprosessen opprette en kundekonto på deg automatisk om du ikke har en kundekonto fra før, og dine kjøpstransaksjoner vil bli koblet mot din konto. Transaksjonene vil tilgjengeliggjøres på «Min side». Formålet med dette er å gjøre deg som kunde i stand til å spore dine leveranser, avbryte eller angre kjøp, vise deg din kjøpshistorikk. Vi ønsker at du som kunde skal kunne være mest mulig selvbetjent. Du vil kunne få utlevert dine data igjennom samme løsning. Du som kunde har rett til å slette din konto hos oss. For å kunne få dine data utlevert og eventuelt slettet vil vi be om at du blir identifisert enten via epost eller sms.

  Administrasjon av brukerkonto: Vi har tilgang til din brukerprofil for å kunne administrere dine kontaktopplysninger og eventuelle samtykker som du eventuelt har gitt til å motta vårt nyhetsbrev, deltakelse i kampanjer eller lignende.

  Vi har vurdert det slik at vi har en berettiget interesse i effektivisere vår kontakt med deg, og å administrere dine personopplysninger gjennom en kundekonto, og at denne interessen veier tyngre enn ulempen for deg, særlig siden dette også gir deg en enkel måte å ta kontakt med oss på samt mulighet for deg til selv å administrere dine personopplysninger hos oss.
 1. Bestillings- og avtaleprosess
  Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 6.

  Jafi.no er bundet av den prisen som er opplyst til deg ved utsjekk fra kassen, men tar forbehold om feil så åpenbare at kjøper burde innsette dem,  se også punkt 3 nedenfor.

  Ved avvik på vårt lager eller hvis en vare er utsolgt kan din bestilling, eller deler av den bli kansellert. Ved en slik situasjon vi du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
   
 2. Priser
  Alle priser er inkludert merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før fullføring av en bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

  Ved kjøp av varer fra jafi.no ved leveranser til steder der det ikke skal betales merverdiavgift, vil prisene likevel være inklusive mva, som evt. må refunderes i etterkant.

  Prisene er i stadig forandring og vi tar forbehold om prisendringer frem til gjennomføringen av hvert enkelt kjøp, som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.
   
 3. Betaling
  Kjøpesummen kan etter ditt eget valg ved utsjekk gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort, med faktura eller ved kjøpsfinansiering.

  Ved valg av faktura eller kjøpsfinansiering som betalingsmåte vil det inngås egne avtaler for finansieringen, og du vil motta informasjon og avtaledokumenter fra den aktuelle leverandøren av finansieringen ved checkout. Dersom du velger faktura eller kjøpsfinansiering fra NETS EASY, og dette blir innvilget, vil NETS EASY i slike tilfeller gjøre opp kjøpesummen overfor Selger på Kjøpers vegne, og kjøper skal gjøre opp overfor DIBS i henhold til vilkårene for valgt finansieringsløsning.

  Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Det vil si ved fullføring av utsjekk/betaling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 450 + frakt tur/retur av gjeldende ordre, for å dekke våre utlegg.

  Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.
   
 4. Levering
  Alle generelle leveringstider som er oppgitt på jafi.no må anses som veiledende. Når leveringstid er oppgitt i antall dager, menes hverdager, og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Selger forbeholder seg retten til å endre oppgitt generell leveringstid uten nærmere varsel.

  Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra jafi.no i annonser o.l. og/eller i generelle presentasjoner i, nettbutikken som er større enn 15% av normal utsalgspris, kan jafi.no ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

  Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil Jafi AS gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

  Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og på eller innen det tidspunkt som er avtalt (se punkt 1 og 2 ovenfor). Jafi AS har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.

  Etter at du har mottatt produktene bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Hvis det under transport har oppstått skade på sendingen, eller det du har mottatt ikke stemmer overens med det du har bestilt, så vær snill å kontakte oss så raskt som mulig.

  Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt, får ikke tilbakevirkende kraft.

  Bruksanvisning vil følge med eller være tilgjengelig på produsentens hjemmeside.

  Ordre av kunde utenfor Norge vil kunde måtte ta alt ansvar vedrørende fortolling m.m.
   
 5. Angrerett
  Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir Selgeren av leveransen melding om dette (angrefrist).

  Ta kontakt med Selger og informer om at du ønsker å benytte angreretten.

  Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i sendingsbekreftelsen (e-post) eller ved levering av produktene, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Dersom du mottar angrerettskjema innen disse 12 månedene, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen du mottok angrerettskjemaet.

  For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være tilbakelevert til Selger av produktet i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Dersom du bruker eller undersøker varen(e) på en måte som går utover hva som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon og dette medfører at varen reduseres i verdi, kan Selgeren trekke fra et beløp tilsvarende verdireduksjonen i kjøpesummen som skal tilbakebetales.

  Alle produkter skal leveres tilbake til Selgeren innen rimelig tid ved bruk av angreretten.

  Du har risikoen for transporten av varen tilbake til Selgeren.

  Selgeren er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt, inkludert porto for forsendelsen, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr, etc til kjøper. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Hvis du uttrykkelig har valgt en spesiell frakt utover hva som er nødvendig for å frakte varen, skal dette betales av deg. Returkostnad som porto, forpakning eller lignende skal dekkes av kjøper.

  Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 dager etter at Selger har mottatt angremeldingen, men likevel ikke før 2 dager etter at Selgeren har mottatt returen fra deg, eller dokumentasjon fra deg for at du har sendt returen tilbake til Selger.

  Produktet sendes tilbake til Selgeren i originalemballasjen, sammen med utfylt angrerettskjema. Returen skal gjøres til Selger i samsvar med gjeldende vilkår.

  Tilbakebetalingen av kjøpesummen skjer ved samme betalingsmiddel som du benyttet ved bestilling, om ikke annet er avtalt eller det finnes hinder for tilbakebetaling ved benyttet betalingsmetode.

  Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

  Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:
  -Våpen/våpenpakker som er satt opp utfra kjøpers valg
  -Ferskvarer som mark
  -Forseglede medier som er åpnet av kjøper
  -Ammunisjon med krutt: Årsaken er at dette betraktes som spesialbehandlet vare i og med at kjøpet registreres på våpenkort og rapporteres til Politiet ved forespørsel. I tillegg kan pakken åpnes og blandes med fremmed (hjemmeladet) ammunisjon. Dette kan medføre eksplosjonsfare.
   
 6. Forsinkelse av leveransen
  Dersom Selgeren ikke leverer varen, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning fra Selger.

  Ved forsinkelse må krav rettes til Selgeren innen rimelig tid.

   
 7. Reklamasjon og garanti
  Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

  Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgere skriftlig, primært ved å ta kontakt med Selger post@jafi.no og informere om ordren og varen du ønsker å knytte reklamasjonskrav til.

  Du vil få en bekreftelse (returnummer) på mottak av reklamasjonshenvendelsen. Det kan bli informert om det kreves spesielle vilkår/håndtering fra kjøpers side ifm. retursending av varen. (f.eks. antistatisk beskyttelse eller retur direkte til produsent).

  Dersom det foreligger en mangel ved varen og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, og du har reklamert innen de nevnte fristene kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6.

  Dersom det ikke foreligger en mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom vi har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, Forbrukerkjøpsloven § 30.

  Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

  Selgeren forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon om det viser seg at varen ikke har noen mangel etter gjeldende forbrukerlovgivning.

  Selger kan reparere en vare 2 ganger for samme feil. Ved samme feil 3 ganger kan kjøper kreve penger tilbake. Beløpet vil tilbakebetales innen 14 dager.

  Ved sending til servicepartner, av varer kjøpt fra Jafi.no, skal du selv kontakte servicepartneren for å avtale retur. Dette selger informere om ved gitt situasjon.

  Hvis Selgerens retting eller omlevering vil medføre at du, ved normal postgang/forsendelsestid blir avskåret fra å bruke varen i mer enn ti dager, har du under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for Selgerens regning.

  Hvis du sender inn ditt produkt til en av jafi.no sine servicepartnere, eller jafi.no sender ditt produkt videre til servicepartner, kan servicepartner ta kontakt med deg som kunde direkte.

  Dersom du ber oss slette din kundekonto, slettes også all kjøpshistorikk som ikke må være ivaretatt av norsk lov. Det er viktig at du tar vare på kvitteringer for dine kjøp i forbindelse med eventuell fremtidig reklamasjon. Uten kvittering kan ikke garanti/reklamasjon benyttes. Dersom det etter sletting av kundekonto skulle oppstå behov for retur av vare til oss i forbindelse med reklamasjon, må det opprettes en ny kundekonto for at vi skal ha mulighet til å håndtere reklamasjonen.

   
 8. Betaling med kort
  Vi benytter Easy by Nets. De håndterer all informasjon vedrørende kort transaksjoner. Vi lagrer ikke noe av denne informasjon hos oss.

   
 9. Retningslinjer for personvern
  Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger.

  Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger i en link nederst på våre sider.

 

 1.  Personalisering og profilering
  Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Jafi AS godtar du at vi personaliserer innholdet på web-siden basert på dine bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge deg inn i en interesse gruppe, slik at du mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.

  Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan du benytter nettstedet, hvilke produkter du ser på, hva du har kjøpt og hva du er interessert i.

   
 2. Salgspant
  Jafi.no eller Jafi AS har, med mindre noe annet er avtalt, salgspant i de leverte produkter som sikkerhet for kjøpesummen, inkludert renter og omkostninger, inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

   
 3. Kundens plikter
  Den som er registrert som kunde hos jafi.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser jafi.no leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra jafi.no sin side. Du som kunde er også ansvarlig for å sikre at opplysninger som er oppgitt på din konto er korrekte.

 

 1. Ekstraordinære forhold
  Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vi godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vår kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forventes å unngå eller overvinne følgene av.

  Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.
  Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. Se egen lenke til denne på vår nettside.

   
 2. Endringer i vilkårene
  Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

   
 3. Force majeure
  Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

   
 4. Tvister og lovvalg
  Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på jafi.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Ålesund tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

   
 5. Copyright
  Alt innhold på disse nettsidene er JAFI AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra JAFI AS.