• Angrerett

Dersom du angrer på et kjøp hos oss, er det Angrerettloven som gjelder. I henhold til Angrerettloven har du noen plikter og oppgaver. Disse finner du i avsnittene nedenfor. Vi ønsker at transaksjonene rundt dette skal være så enkle som mulig for alle parter innenfor lovens bestemmelser.

Så sant innpakningen ikke tar skade eller blir forringet på noen måte (fremstår som ny), vil ikke dette innebære avskåring i angreretten. Ved brutt forsegling eller at varen er tatt i bruk som din egen, kan ikke angreretten gjøres gjeldende.

Angreretten gjelder ikke for følgende typer varer:
-Våpen/våpenpakker som er satt opp utfra kjøpers valg
-Ferskvarer som mark
-Ammunisjon med krutt: Årsaken er at dette betraktes som spesialbehandlet vare i og med at kjøpet registreres på våpenkort og rapporteres til Politiet ved forespørsel. I tillegg kan pakken åpnes og blandes med fremmed (hjemmeladet) ammunisjon. Dette kan medføre eksplosjonsfare.

Under finner du noen viktige utdrag fra Angrerettloven:
Angrerettloven gjelder ved salg av varer og tjenester til forbruker, når den næringsdrivende opptrer i næringsvirksomhet, og avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler.
Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller fuknsjon (jf. Angreretten § 25)
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven Kapittel 2 § 8-i).

Dersom du ikke henter pakken og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven § 11 og § 13, og mister således retten til å gå fra avtalen. Du vil da bli belastet et gebyr på 500,-. Gebyret dekker postens fraktkostnader frem til deg og tilbake til oss igjen, samt JAFI sin behandling av saken.

Om du angrer etter at pakken er sendt eller hentet fyll ut angrerettskjemaet du har fått tilsendt på e-post sammen med ordrebekreftelsen. Hent ut pakken snarest mulig, og legg ved angrerettskjemaet. Send deretter pakken i retur til oss. Du betaler kun returporto og ditt tilgodehavende vil bli oversendt din konto et par dager etter at vi har mottatt og behandlet "angrepakken".

 

NB! Returpakker som blir sendt i oppkrav vil ikke bli hentet ut av JAFI.

 

14 dagers angrefrist
Disse punktene krever en aktiv handling fra deg, på en slik måte at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med andre ord slik at vi kan behandle saken på en rask og smertefri måte for alle parter iht. Angrerettloven. Det oppfordres til at "Angrepakken" din sendes som pakkepost slik at du ved å sjekke Posten sine sider har full oversikt over hvor ditt produkt befinner seg i Postens system frem til det ankommer oss. 14 dagers fristen begynner den dagen du som kunde har mottatt varen.

 

Dersom du ønsker å benytte angreretten er det bare å benytte skjemaet for angrerett som du fikk på e-post samme dag som vi sendte varen. Dersom du ikke finner dette kan du også skrive ut en kopi av ordren din fra "Min Side" på vårt kundesenter og notere på den hva saken gjelder. Ønsker du å benytte deg av angreretten må du gi oss beskjed senest 14 dager etter at du mottok varene fra oss.
 

Returadresse

For å returnere varer til JAFI må du sende varene til:
JAFI AS
Smibakken 3
6018 Ålesund
Norway